Czechy    Kraj liberecki    Liberec    Galeria regionalna w Libercu
#8  Liberec
#288  Czechy

Galeria regionalna w Libercu

Nazwa lokalna: Oblastní galerie Liberec

Galeria Regionalna mieści się od 2014 roku w wyremontowanym budynku dawnych Łaźni Miejskich. W zabytkowym budynku przygotowano nowoczesne powierzchnie wystawiennicze. Prezentowane są tu trzy wystawy stałe, sztuki czeskiej w różnych okresach czasu, malarstwa holenderskiego oraz kolekcja ze zbiorów Heinricha von Liebieg.

Początki Galerii sięgają 1873 roku, kiedy powołano Muzeum Północnoczeskie. Początkowo była ona jego częścią. Z czasem usamodzielniła się zajmując część powierzchni w  neorenesansowym pałacu Pałac Liebiega. Obecnie ma swoją własną siedzibę w łaźniach miejskich.

Zbiory Galerii obejmują przede wszystkim malarstwo czeskie z różnych epok. Można tu zobaczyć zarówno gotyckie obrazy religijne, jak i dzieła twórców XX wieku. Cenna jest także przekazana muzeum kolekcja libereckiego przemysłowca Heinricha von Liebieg. Znajdują się w niej między innymi prace Eugène Boudina. Jest to największy zbiór jego obrazów poza granicami Francji. Trzecia część ekspozycji to XVII wieczne malarstwo holenderskie, głównie pejzażowe i rodzajowe. Galeria organizuje także wystawy czasowe. Prowadzi też warsztaty i wykłady z dziedziny sztuki.

Mniej

Opinie

Galeria regionalna w Libercu mapa
Masarykova 14460 01 Liberec, Czechy