Czarnogóra    Gmina Kotor    Kotor    Cerkiew św. Michała
#19  Kotor

Cerkiew św. Michała

Nazwa lokalna: Crkva Svetog Mihaila

Kościół Svet Mihail (św. Michała) został wybudowany między XIV a XV wiekiem na terenie gdzie wcześniej stała świątynia należąca do opactwa benedyktynów. Znajduje się w centralnej części starego miasta Kotor. Wnętrze świątyni zdobi duża liczba fresków, najlepiej zachowanych na północnej ścianie, gdzie część z nich datuje się nawet na XI wiek. Oprócz podziwiania samego budynku, zwiedzający mogą obejrzeć również kolekcję kamiennych pomników znajdującą się wewnątrz kościoła. Podczas trzęsienia ziemi w 1976 roku świątynia została poważnie uszkodzona. 

Kościół św. Michała to nie jedyny tego typu zabytek, jaki możemy podziwiać w mieście. Kotor jest jedną z najlepiej zachowanych średniowiecznych miejscowości w południowo-wschodniej Europie, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do jego najważniejszych zabytków, poza opisanym już kościołem, zaliczają się także m. in. cerkwie św. Łukasza i św. Mikołaja, katedra św. Tryfona oraz kościół Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. 

Mniej

Opinie

Stari Grad Kotor, Czarnogóra