Czarnogóra    Gmina Herceg Novi    Herceg Novi    Twierdza Kanli Kula

Twierdza Kanli Kula

Nazwa lokalna: Tvrđava Kanli Kula

Twierdza Kanli kula (Forte di terra) to forteca wzniesiona przez Turków w drugiej fazie ich panowania w mieście Herceg Novi (1539–1687). W języku tureckim Kanli kula oznacza „krwawą wieżę”. Przez długie lata znajdowało się w niej więzienie. Do dziś można oglądać tu rysunki więźniów. Od lat 60. XX wieku odbudowana twierdza udostępniona jest zwiedzającym, zaś jej dziedziniec przekształcono w letni amfiteatr. Często odbywają się tutaj przedstawienia teatralne stylizowane na średniowiecze.

Twierdza została wzniesiona w połowie XVI wieku. Jest zbudowana z grubo ciosanego kamienia, a do jej wnętrza prowadzą dwie bramy. Wznosi się na twardej wapiennej skale, leżącej na wysokości 85 m n.p.m. W 1979 roku forteca i scena teatralna zostały poważnie uszkodzone przez silne trzęsienie ziemi, ale odbudowano je w 1988 roku. Odbywają się tutaj koncerty, słynny festiwal muzyczny Songchae Scala i coroczny Festiwal Filmowy.

Mniej

Opinie

Herceg Novi, Czarnogóra