Czarnogóra    Gmina Cetinje    Cetinje    Monaster w Cetyni

Monaster w Cetyni

Nazwa lokalna: Цетињски манастир

Monaster Narodzenia Matki Bożej w Cetyni to męski klasztor prawosławny. Uważany jest on za duchowe centrum Czarnogóry. Znajduje się tu wiele cennych relikwii. W głównej cerkwi klasztornej zlokalizowana jest tzw. Cela św. Piotra z relikwiami św. Piotra Cetyńskiego oraz cząstką Krzyża Świętego. Po rewolucji październikowej przechowywano tu także prawą dłoń Jana Chrzciciela. W 2006 roku została jednak zwrócona do Soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. W cerkwi monasteru znajdują się też groby znaczących postaci z rodu Petroviciów-Njegošów

Tuż przy monasterze mieści się muzeum cerkiewne. Są tu m. in. zabytki czarnogórskiego piśmiennictwa z XV i XVII wieku, pochodzące z dawnego skarbca cenne ikony i przedmioty liturgiczne, epitrachelion świętego Sawy z XIII wieku, sztandar rodziny Balšiczów z XIV wieku, pastorał biskupa Jana Crnojevicia, a także egzemplarz najstarszej drukowanej cyrylicą księgi Słowian południowych – Oktoih (Октоих) z 1493 roku. 

Mniej

Opinie

Cetinje, Czarnogóra