CyprCypr PółnocnyNikozja (turecka)

NIKOZJA (TURECKA) atrakcje turystyczne

+10 atrakcji

Północna Nikozja jest stolicą tureckiej części Cypru. Wraz z Nikozją tworzy de facto jedno miasto, tyle, że podzielone murem granicznym dzielącym obydwie społeczności. 

Miasto zostało wydzielone po tureckiej inwazji na Cypr w 1974 r. Zamieszkują je Turcy cypryjscy, a do 2008 r. obydwie części Nikozji były od siebie całkowicie odseparowane. Obecnie możliwe są kontakty przez strzeżone przejścia graniczne. 

Północna Nikozja przeżywa w XXI w. intensywny rozwój gospodarczy, który pociąga za sobą boom budowlany i zmianę charakteru zabudowy na nowoczesną. Wyrastają tu nowe biurowce, a także baza noclegowa dla turystów. 

Cały czas jednak można tu zobaczyć wykształcone w czasach panowania weneckiego Stare Miasto otoczone murami. W jego obrębie znajduje się m.in. XIII wieczna bazylika Hagia Sophia, zamieniona przez Turków w meczet, XVII wieczny Meczet Arabahmeta, w którym przechowywany jest kosmyk włosów Mahometa, karawanseraje oraz Bibliotekę Sułtana Mahmuta.

Nikozja (turecka)Popularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)