#8  Larnaka
#88  Cypr

Relikwie św. Łazarza

Nazwa lokalna: λείψανα του αγίου Λαζάρου

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Kościół św. Łazarza

Cerkiew została zbudowana w IX w. nad domniemanym grobem św. Łazarza. Na skutek licznych przebudów budowla łączy elementy architektoniczne charakterystyczne zarówno dla Wschodu i Zachodu. Wewnątrz, oprócz krypty, można obejrzeć m.in. rzeźbiony w drewnie barokowy ikonostas.

Mniej

Opinie

Relikwie św. Łazarza mapa
Larnaka, Cypr