ChorwacjaŻupania vukowarsko-srijemska

ŻUPANIA VUKOWARSKO-SRIJEMSKA atrakcje turystyczne

+3 atrakcje

Żupania vukowarsko-srijemska znajduje się w Slawonii, w widłach Dunaju i Sawy. Jej głównym miastem jest Vukovar, zaś do największych atrakcji zaliczane jest stanowisko archeologiczne Vucedol. 

Region znajduje się na pograniczu serbsko-chorwackim i do dziś zamieszkuje go duża mniejszość serbska. W okresie wojny na Bałkanach w latach dziewięćdziesiątych XX w. toczyły się tu zaciekłe walki, a bombardowanie Vukovaru zaliczane jest do największych i najbardziej okrutnych w ciągu całej wojny. 

Do czasów wojny na Bałkanach Vukovar należał do najpiękniejszych barokowych miast na terenie Chorwacji. Niestety, niemal całe Stare Miasto zostało zburzone. Odbudowa pozwoliła na odtworzenie jedynie części zabudowy, a do dziś ruiny sąsiadują tu z nowowzniesionymi lub wyremontowanymi budynkami. Atrakcją miasta jest Muzeum Archeologiczne, w tkórym prezentowane są przedmioty znalezione podczas wykopalisk w miejscowości Vucedol. 

Stanowisko archeologiczne Vucedol to najważniejszy tego typu obiekt w Chorwacji. Odkryto tu pozostałości neolityczne osady, której początki sięgają ok. 6 tys. lat p.n.e. Stanowisko udostępnione jest dla zwiedzających, przygotowano też rekonstrukcje pozwalające lepiej poznać życie prehistorycznych mieszkańców tych ziem. 

Ciekawym miejsce na mapie żupanii jest Ilok słynący z wyrobu wina i jesiennego festiwalu winobrania. Miasteczko może się też pochwalić dobrze zachowanymi murami miejskimi. 

Żupania vukowarsko-srijemska najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie