Chorwacja    Żupania primorsko-gorska    Krk    Krk    Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
#5  Krk
#491  Chorwacja

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Nazwa lokalna: Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

Katedrala to oficjalnie Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po raz pierwszy była wzmiankowana w źródłach w 1186 r. Kompleks kościelny tworzy trójnawowa bazylika romańska, pochodzący z XII w. romański kościół pod wezwaniem św. Kwiryna, patrona diecezji Krk oraz kaplica św. Barbary, wczesnochrześcijańska apsyda-baptysterium i XVI-wieczna.

Świątynia istniała w tym miejscu zapewne długo przed zbudowaniem dzisiejszego kościoła – powstanie pierwszej kaplicy, wzniesionej na fundamentach rzymskiej łaźni, szacuje się na V w. Na przestrzeni wieków katedra była wielokrotnie przebudowywana i powiększana. Obecny gmach ma wewnątrz 40 m długości i 14,5 m szerokości. Po każdej ze stron świątyni wznosi się  9 kolumn i 10 łuków.

Do najcenniejszych dzieł sztuki, wchodzących w skład wyposażenia katedry, należy marmurowy ołtarz główny, gotycka rzeźba Marii Panny, korynckie kapitele oraz nagrobki biskupów Krk. W okresie letnim katedra jest też miejscem organizacji imprez kulturalnych, głównie koncertów.

Mniej

Opinie

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mapa
Ulica Antuna Mahnića 51500 Krk, Chorwacja