VOSKOPOJË atrakcje turystyczne

+7 atrakcji

Voskopojë jest niewielką miejscowością znajdującą się na miejscu niegdyś potężnego arumuńskiego miasta Moskopole. Do dziś z tej liczącej 50 tys. mieszkańców metropolii pozostało kilka cerkwi oraz ruiny przypominające o dawnej świetności. 

Moskopole zostało założone najprawdopodobniej w XIII lub XIV w. w miejscu, gdzie już w czasach rzymskich istniała osada. Było miastem zamieszkanym przez Arumunów, czyli ludność romańskojęzyczną. W XVIII w. urosło do rangi jednego z największych miast Bałkanów i czołowego ośrodka handlowego. Tutejsi kupcy kontrolowali szlaki handlowe od Dubrownika po Konstantynopol, a ich karawany docierały nawet na tereny Niemiec. 

Złoty wiek w rozwoju Moskopola wiązał się nie tylko z bogactwem, ale także z rozwojem kultury i sztuki. Działała tu Akademia Grecka, która nawiązywała do dorobku intelektualnego starożytności. Często określano wtedy miasto jako "drugie Ateny". Działały tu także banki, drukarnie oraz szkoły ikonopisarstwa. W 1770 r. wydano pierwszy nowożytny słownik języków bałkańskich. W Moskopolu doliczono się w tym czasie ponad 70 cerkwi i prawosławnych klasztorów. 

Kres potęgi Moskopola nastąpił pod koniec XVIII w. Najazdy wojsk osmańskich i albańskich doprowadziły do jego upadku. Ostateczny kres jego istnienia nastąpił w czasie I wojny światowej. Do dziś przetrwało jedynie siedem prawosławnych klasztorów i cerkwi: Klasztor Jana Chrzciciela, Cerkiew św. Atanazego, Cerkiew św. Archaniołów Michała i Gabriela, Cerkiew św. Eliasza, Cerkiew św. Mikołaja, Sobór Zaśnięcia NMP i klasztor św. Jerzego. Większość z nich odznacza się częściowo zachowanymi wspaniałymi polichromiami wnętrz. Moskopole zostało upamiętnione za pomocą monumentu Lapidar w Voskopojë.

VoskopojëPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)