Chile    Hanga Roa    Аху Тахай
#93  Chile

Аху Тахай

Локальное имя: Ahu Tahai

меньше

Достопримечательности внутри

    Аху Тахай карта