Polska   województwo lubelskie   Zwierzyniec   Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego PN w Zwierzyńcu jest placówką muzealną, w której można zapoznać się ze specyfiką różnych środowisk przyrodniczych z obszaru Roztoczańskiego PN.

Poza ekspozycją stałą ośrodek organizuje też wystawy czasowe o tematyce przyrodniczej. Wnętrze budynku muzealnego posiada dwie kondygnacje, z których wyższa przeznaczona jest na wystawę stałą. Znajduje się na niej 11 dioram, czyli specjalnych, trójwymiarowych obrazów prezentujących specyfikę, florę i faunę takich środowisk jak pierwotna puszcza, torfowisko, bór sosnowy, bór jodłowy, buczyna karpacka czy środowisko wodne RPN.

Na wystawie zobrazowane jest także rykowisko, piramida troficzna, konik polski – symbol RPN - oraz krajobrazy roztoczańskie. W sąsiedztwie budynku muzealnego rośnie dąb szypułkowy, zasadzony na pamiątkę Tadeusza Wilgata, znanego naukowca, kartografa i hydrografa. W tym miejscu początek bierze również kilka ścieżek przyrodniczych Roztoczańskiego Parku Narodowego.

mniej tekstu
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN – mapa
Plażowa 322-470 Zwierzyniec, Polska