Polska   województwo lubelskie   Zamość   Rotunda Zamojska - Muzeum Matyrologii

Nr 10 w mieście Zamość

Rotunda Zamojska - Muzeum Matyrologii

Rotunda Zamojska to pochodząca z początku XIX wieku działobitnia w formie pierścienia z wewnętrznym dziedzińcem otoczonym celami. Dziś znajduje się w niej Muzeum Martyrologii upamiętniające działające tu gestapowskie więzienie.

Jego historię prezentują ekspozycje w celach oraz liczne tablice pamiątkowe. Urządzone w Rotundzie gestapowskie więzienie zasłynęło, jako miejsce kaźni uczestników ruchu oporu oraz masowych egzekucji ludności cywilnej, wśród której zginęło też wiele dzieci.

Na terenie muzeum, do którego prowadzi wejście z napisem Gefangenen Durchgangslager Sicherheitspol" (Jeniecki Obóz Przejściowy Policji Bezpieczeństwa) znajdują się tablice pamiątkowe, natomiast poszczególne cele poświęcono ekspozycjom tematycznym. Można tu zobaczyć celę Harcerzy, Nauczycieli, Więźniów Majdanka itp.

Wokół Rotundy ulokowano cmentarz, na którym spoczywają prochy 45 000 ofiar II wojny. Konstrukcja w formie pierścienia, którego grubość wynosi aż 7 metrów powstała jeszcze za panowania Rosji w latach 1825-31 w otoczeniu bagien i fosy utrudniających dostęp najeźdźcom.

Nad przykrytym warstwą ziemi pierścieniem wyrasta 8,5-metrowy mur, otaczający wewnętrzny dziedziniec z celami. Pierwotnie było ich 20, ale jedna została zniszczona podczas nalotu w okresie wojny.

mniej tekstu
Rotunda Zamojska - Muzeum Matyrologii – mapa
Droga Męczenników Rotundy 22-400 Zamość, Polska