Polska   województwo mazowieckie   Warszawa   Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Nr 66 w mieście Warszawa

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Muzeum gromadzące dobra kultury związane z polską literaturą. Z jego zbiorach figurują manuskrypty, księgozbiory i przedmioty z gabinetów wybitnych pisarzy, a także nagrania dźwiękowe znanych postaci ze świata kultury. Stała ekspozycja poświęcona jest natomiast patronowi Muzeum - Adamowi Mickiewiczowi.

Wystawa dedykowana Mickiewiczowi ukazuje postać poety i jego twórczość literacką. Do eksponatów należą rękopisy, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, korespondencja, pierwodruki jego dzieł literackich, a także przedmioty osobiste.

Oddziałami Muzeum Literatury są też Muzeum Witolda Gombrowicza, Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Struga oraz Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską.

mniej tekstu
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza – mapa
rynek Starego Miasta 2000-272 Warszawa, Polska