Polska   województwo świętokrzyskie   Tokarnia   Park Etnograficzny

Park Etnograficzny

Park Etnograficzny w Tokarni to jedna z ekspozycji Muzeum Wsi Kieleckiej, prezentująca zabudowania, infrastrukturę i wytwory ludowego rzemiosła artystycznego, ulokowane w kilku poświeconych różnym regionom strefach. W chatach i warsztatach można zobaczyć tradycyjne wyposażenie, rzeźby i dekoracje. Obszar parku w malowniczym zakolu Czarnej Nidy zajmuje 70 ha.

Park Etnograficzny założono w 1976 roku, a pierwsi goście pojawili się w 1977 roku. Inicjatorem powstania obiektu był etnograf Roman Reinfuss, a głównym zamierzeniem przedsięwzięcia – odtworzenie układu architektonicznego wiosek na kielecczyźnie.

Kompleks składa się z pięciu stref prezentujących architekturę wiejską sektora małomiasteczkowego, wyżynnego, świętokrzyskiego, lessowego, dworsko-folwarcznego i nadwiślańskiego. Ulokowane w strefach budynki, to zarówno domy mieszkalne, jak i warsztaty, młyny, kapliczki, całe zagrody i inne przykłady XVIII/XIX-wiecznego budownictwa drewnianego. Najciekawsze obiekty w parku to dwór z Suchedniowa, barokowy kościół z Rogowa oraz spichlerz dworski ze Złotej.

mniej tekstu
Park Etnograficzny – mapa
30326-060 Tokarnia, Polska