Polska   województwo podkarpackie   Przeworsk   Kościół i klasztor OO. Bernardynów pw. św. Barbary

Kościół i klasztor OO. Bernardynów pw. św. Barbary

W XV-wiecznym kościele klasztornym pw. św. Barbary o charakterystycznej gotyckiej fasadzie podziwiać można min. barokowy ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia oraz wizerunkiem św. Barbary, bogato zdobione barokowe stalle, iluzjonistyczne ołtarze boczne w stylu rokoko, a także fragmenty renesansowych i barokowych malowideł. Klasztorne krużganki zdobi odkryta w latach 60-tych XX wieku gotycka polichromia przedstawiająca sceny pasyjne. Przeworski zespół klasztorny pełnił niegdyś funkcję warownej twierdzy i do dziś można tu zobaczyć zachowane mury obronne z XVII stulecia.

Fundatorem wzniesionego na początku II połowy XV wieku zespołu klasztornego był ówczesny właściciel miasta, Rafał Tarnowski. Na przestrzeni lat kościół i klasztor zostały znacząco rozbudowane. W XVI stuleciu prezbiterium kościoła św. Barbary zwieńczono manierystycznym szczytem, a także dobudowano wieżę, zaś w II połowie XVIII wieku powstała rokokowa kaplica, w której dziś znajduje się cudowny obraz św. Antoniego. Ciekawostkę stanowi fakt, że a latach 1822-1869 w budynku klasztornym mieścił się przeznaczony dla galicyjskich duchownych dom poprawczy.

mniej tekstu
Kościół i klasztor OO. Bernardynów pw. św. Barbary – mapa
Bernardyńska 2237-210 Przeworsk, Polska