Polska   województwo wielkopolskie   Poznań   Muzeum Archeologiczne Pałac Górków

Nr 22 w mieście Poznań

Muzeum Archeologiczne Pałac Górków

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu mieści się w Pałacu Górków. Posiada zbiory archeologiczne z obszaru całej Polski, a także pochodzące spoza Europy. Muzealia, które zgromadzono pochodzą ze wszystkich epok. Ponadto placówka zajmuje się działalnością edukacyjną, ochroną zabytków oraz dziedzictwa archeologicznego.

Eksponaty pochodzące z epoki kamienia to w głównej mierze kamienne narzędzia rolnicze, ale także wyroby ceramiczne, czy drobne przedmioty wykorzystywane w tkactwie. Muzealia z epoki brązu stanowią przedmioty z brązu, kamienia i krzemienia oraz ceramika i kości,.

Na wystawie prezentującej Kulturę Łużycką można podziwiać naczynia gliniane, przedmioty brązowe oraz żelazne. Eksponaty przybliżające Kulturę Pomorską to głównie ozdoby- spiralne bransolety, kolczyki, zawieszki i zapinki, a także ciekawe popielnice z plastycznym wyobrażeniem elementów twarzowych.

Zbiory z okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wędrówek ludów stanowią materiały znalezione na miejscu dawnych osad oraz cmentarzysk. Muzealia z okresu średniowiecza i nowożytności głównie dotyczą państwa wczesnopiastowskiego.

W muzeum obejrzeć można także zbiory pozaeuropejskie oraz kolekcję numizmatów. Dla dzieci przygotowano dodatkowe atrakcje w postaci różnorodnych warsztatów, lekcji muzealnych, a także warsztaty pisma glificznego Majów.

mniej tekstu
Muzeum Archeologiczne Pałac Górków – mapa
Wodna 2761-781 Poznań, Polska