Polska   województwo warmińsko-mazurskie   Olsztyn   Zamek Kapituły Warmińskiej - Muzeum

Nr 2 w mieście Olsztyn

Zamek Kapituły Warmińskiej - Muzeum

Zamek Kapituły Warmińskiej wzniesiony w połowie XIV wieku prezentuje styl gotycki. Mikołaj Kopernik był jego najsławniejszym administratorem i przebywał na zamku w latach 1516 – 1521. Na jednej ze ścian zachowała się po nim tablica astronomiczna, prawdopodobnie własnoręcznie przez niego wykonana.

Zwiedzający mogą podziwiać stałą wystawę poświęconą polskiemu astronomowi. Eksponaty umieszczone zostały w krużganku i sali, w której mieszkał kiedyś Kopernik. Do dziś biblioteka w swych zbiorach przechowuje stary druk medyczny, z którego korzystał polski astronom.

Olsztyńskie Muzeum Warmii i Mazur powstało w 1945 roku. W jego zbiorach znaleźć można gromadzone na przestrzeni lat pamiątki przeszłości regionu z takich dziedzin jak numizmatyka, kultura ludowa, historia, piśmiennictwo, sztuka dawna i współczesna, archeologia. Wyjątkowy charakter zbiorom nadają różnorodne kolekcje, np. malarstwa religijnego Warmii i Mazur, wyrobów ludwisarskich oraz konwisarskich, rzeźby gotyckiej, czy portretu holenderskiego.

Zamek kapitulny jest budowlą trzyskrzydłową. Od wschodu dziedziniec zamyka średniowieczny mur gotycki. Najstarsze północne skrzydło liczy aż cztery kondygnacje i pełniło kiedyś funkcję reprezentacyjną. W jego przyziemiu znajduje się biblioteka, a pod nią dwukondygnacyjne piwnice.

mniej tekstu
Zamek Kapituły Warmińskiej - Muzeum – mapa
Zamkowa 210-074 Olsztyn, Polska