Polska   województwo warmińsko-mazurskie   Olsztyn   Wysoka Brama z fragmentami murów miejskich

Nr 3 w mieście Olsztyn

Wysoka Brama z fragmentami murów miejskich

Wysoka Brama w Olsztynie, inaczej zwana Bramą Górną pochodzi z XIV wieku. Wzniesiono ją w stylu gotyckim. Wraz z fragmentami murów obronnych stanowi przykład dawnego obwarowania miasta. Jest jedną z trzech bram miejskich, jednak przetrwała do dziś jako jedyna.

Wysoka Brama była kilkukrotnie przebudowywana, jej dzisiejszy wygląd odbiega więc od oryginału. Pod koniec XVIII wieku była wykorzystywana jako zbrojownia, natomiast w XIX wieku znajdowało się tu więzienia, a następnie komisariat policji. Zmianom uległ m.in. kształt otworów okiennych, stworzono także dodatkowe przejście dla pieszych.

Bramę odrestaurowano w 2003 roku. Umieszczono w niej mozaikowy wizerunek Matki Bożej Królowej Pokoju - prezent od Jana Pawła II, którego spiżowy wizerunek znajduje się obok. Na dobudówce można zobaczyć tablicę upamiętniającą Wojciecha Kętrzyńskiego, polskiego dziennikarza i działacza społecznego.

mniej tekstu
Wysoka Brama z fragmentami murów miejskich – mapa
Olsztyn, Polska