Polska   województwo lubelskie   Lublin   Trasa Podziemna

Nr 10 w mieście Lublin

Trasa Podziemna

Licząca 280 metrów lubelska Trasa Podziemna to połączone piwnice staromiejskie leżące pod Rynkiem i zabytkowymi kamienicami. W podziemnym labiryncie można zobaczyć makiety miasta od VIII do XVII wieku. Ukoronowaniem wycieczki jest wizualizacja pożaru z 1719 roku.

W wybrane dni tygodnia wycieczkę wzbogacają inscenizacje. Lubelskie piwnice pod miastem istnieją już od XVI wieku, a ich stare kamienne mury tworzą wyjątkowy klimat labiryntu. Poszczególne pomieszczenia połączono specjalnie wykonanymi korytarzami, dzięki czemu powstał jeden długi labirynt.

Oglądając tutejsze makiety można zobaczyć, jak rozwijało się miasto na przestrzeni tysiąca lat. Szczególnie atrakcyjna jest ruchoma, wzbogacona światłem i dźwiękiem makieta przedstawiająca wielki pożar miasta w XVIII wieku.

Atrakcyjność wyprawy zabytkowymi korytarzami zwiększają jeszcze organizowane raz w tygodniu inscenizacje przedstawiające dwie bardzo znane legendy związane z Lublinem. To m. in. „Lubelskie opowieści wędrownego dziada”, podczas których można wysłuchać ciekawych opowieści przy wtórze muzyki.

Wycieczki organizowane są o określonych godzinach, zalecana jest wcześniejsza rezerwacja.

mniej tekstu
Trasa Podziemna – mapa
Rynek 120-400 Lublin, Polska