Polska   województwo łódzkie   Łódź   Katedra św. S. Kostki

Nr 28 w mieście Łódź

Katedra św. S. Kostki

Najwyższa budowla w Łodzi, czwarty na liście najwyższych kościołów w Polsce. Jego wieża mierzy 104,5 m. Kościół w stylu neogotyckim, wzniesiony w latach 1901-1912. Na wieży bije „Serce Łodzi” - replika dzwonu zaginionego w czasie II wojny światowej. W ołtarzu patrona katedry znajduje wierna kopia Całunu Turyńskiego.

Dzwon dla Katedry św. Stanisława Kostki powstał dzięki ofiarności mieszkańców miasta. Składali oni datki, znosili przedmioty ze srebra, mosiądzu i cyny. W ten sposób w 1911 r. udało się zebrać fundusze na odlanie ważącego 4,5 tony, wysokiego na 2 m dzwonu o imieniu „Zygmunt”. Nazywany był „Sercem Łodzi”. W czasie II wojny dzwon zdemontowano i wywieziono do Niemiec. Słuch po nim zaginął. Dokładnie 100 lat po odlaniu pierwszego dzwonu, znów dzięki społecznej ofiarności, replika „Serca Łodzi” ponownie zabiła na wieży katedry.

mniej tekstu
Katedra św. S. Kostki – mapa
Ignacego Skorupki 9 Łódź, Polska