Polska   województwo świętokrzyskie   Kielce   Muzeum Zbiorów Geologicznych

Nr 23 w mieście Kielce

Muzeum Zbiorów Geologicznych

Muzeum Geologiczne w Kielcach to placówka prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny i prezentujące bogatą przeszłość geologiczną Gór Świętokrzyskich. Można tu zobaczyć minerały występujące w regionie oraz liczne przykłady skamielin odkrytych na terenie Gór Świętokrzyskich.

Muzeum ma jedną wystawę stałą zatytułowaną „600 milionów lat historii Gór Świętokrzyskich”. Można na niej zobaczyć minerały, z których zbudowane są te góry, takie jak piaskowce, krzemienie, marmury, a także znajdujące się tu rudy miedzi, ołowiu, żelaza czy siarki. Druga część wystawy poświęcona jest skamielinom znalezionym w regionie. Są tu między innymi tropy dinozaurów, skamieniałe żyjątka z morza dewońskiego oraz odciśnięte kopalne rośliny, w tym skrzypy i widłaki.

Przed budynkiem znajduje się wystawa plenerowa różnorodnych skał z regionu oraz modeli dinozaurów.

mniej tekstu
Muzeum Zbiorów Geologicznych – mapa
Zgoda 2125-953 Kielce, Polska