Polska   województwo świętokrzyskie   Kielce   Amfiteatr Kadzielnia

Nr 5 w mieście Kielce

Amfiteatr Kadzielnia

Zmodernizowany i przebudowany w latach 2008-2010 nowoczesny amfiteatr mieści 5000 miejsc. Obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi dużych wydarzeń kulturalnych. Odbywają się tu liczne imprezy plenerowe, festiwale i koncerty.

Amfiteatr znajduje się pod wzgórzem Kadzielnia, w południowej części miasta i jest częścią tutejszego rezerwatu. Obiekt oddano do użytku w 1971 roku, jako główny element projektu zagospodarowania przestrzennego dawnego wyrobiska wapieni dewońskich.

Zbudowane z wapiennych skał wzniesienie było od XVII wieku sukcesywnie eksploatowane. Wydobycia kamienia zaprzestano częściowo w okresie dwudziestolecia międzywojennego, całkowicie zaś już po wojnie. Dawny kamieniołom został objęty ochroną, a jego południowa część do dziś służy celom kulturalnym.

mniej tekstu
Amfiteatr Kadzielnia – mapa
aleja Legionów 1 Kielce, Polska