Polska   województwo śląskie   Jaskinia Głęboka

Jaskinia Głęboka

Jest to jaskinia znajdująca się w zachodniej części Góry Zborów i jednocześnie na terenie rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Jej długość wynosi 190 metrów. Obiekt można zwiedzać pod opieką przewodnika. Wycieczka obejmuje oprowadzenie podstwową trasą turystyczną, omówienie ekspozycji dotyczącej genezy jaskini oraz działalności człowieka w jej okolicach, szaty naciekowej, a także przejście podziemnym labiryntem.

Jaskinia Głęboka jest tym fragmentem Rezerwatu, w którym najbardziej uwidacznia się działalność człowieka. Walory przyrody zostały tu zniszczone wskutek dawnej eksploatacji surowców mineralnych. W okresie II wojny światowej działał tu kamieniołom wapieni, potem wydobywano tu jeszcze krystaliczny kalcyt (szpat) w związku z dynamicznym rozwojem przemysłu szklarskiego na tych terenach. Ślady działalności górników i fragmenty brył kalcytów można tu znaleźć do dziś.

mniej tekstu
Jaskinia Głęboka – mapa
Droga Wojewódzka 792 Polska