Polska   województwo pomorskie   Gdańsk   Plaża Górki Zachodnie

Nr 60 w mieście Gdańsk

Plaża Górki Zachodnie

Górki Zachodnie, znajdujące się na wschodniej części wyspy Stogi, odegrały kiedyś bardzo ważną rolę w historii Gdańska. Ze względu na nawodne położenie Górek Zachodnich, mieści się w nich wiele ważnych obiektów, związanych z rybołówstwem i żeglugą.

W pierwszej połowie XIX wieku w miejscu dzisiejszych Górek Zachodnich istniała osada rybacka. Po jej zniszczeniu z powodu przerwania wałów nie została ona odbudowana – obecnie większość jej terenu pokrywają lasy oraz nieużytki.

Jako że Górki Zachodnie otaczają wody morskie, posadowiono w nich siedziby wielu istotnych instytucji i placówek, takich jak: Stocznia Wisła, Jacht – Klub Morski Stoczni Gdańskiej, Akademicki Klub Morski, Bosmanat, Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk i inne.

mniej tekstu
Plaża Górki Zachodnie – mapa
Gdańsk, Polska