Polska   województwo pomorskie   Gdańsk   Kościół św. Mikołaja Dominikanie

Nr 63 w mieście Gdańsk

Kościół św. Mikołaja Dominikanie

Powstała w XII wieku bazylika św. Mikołaja jest jednym z najstarszych kościołów w Gdańsku. Do dziś znajduje się przy niej klasztor dominikanów. Mimo swego wieku bazylika ta zachowała się w doskonałym stanie – ominęły ją nawet dewastujące działania przeprowadzane w cały mieście w czasie II wojny światowej.

Bazylika św. Mikołaja została wzniesiona w XII wieku na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych. Świątynia ta jest przykładem gotyckiej architektury sakralnej. Jej wnętrze zaś przedstawia różne style: gotycki, renesansowy, barokowy i rokokowy.

Do najwspanialszych i najważniejszych elementów wyposażenia bazyliki św. Mikołaja należą: renesansowy ołtarz główny, gotycka Pietà, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XV wieku, krucyfiks z belki tęczowej i epitafia szlachty pomorskiej.

mniej tekstu
Kościół św. Mikołaja Dominikanie – mapa
Świętojańska 7280-840 Gdańsk, Polska