Polska   województwo kujawsko-pomorskie   Bydgoszcz   Poczta Bydgoszcz

Nr 48 w mieście Bydgoszcz

Poczta Bydgoszcz

Kompleks budynków z czerwonej cegły wyróżnia tzw. pruski styl narodowy, obowiązujący w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku. Był to styl północnoniemieckiego gotyku ceglanego, który jednak nawiązywał również do innych stylów historyzujących. Od ponad dwustu lat mieści się tu siedziba bydgoskiego urzędu pocztowego. Niestety udostępniona do zwiedzania jest tylko sala obsługi.

W obecnej lokalizacji urząd pocztowy rezyduje od 1815 roku, ale jego historia sięga dużo wcześniejszych czasów. Początkowo poczta mieściła się w kamienicy w sąsiedztwie Rynku, a później przeniesiono ją do dawnych koszar wojskowych i stajni królewskich, które systematycznie rozbudowywano, tworząc istniejący do dziś kompleks nad Brdą.

Okres rozkwitu urząd przeżywał za czasów dyrektora Gottfrieda Groschke, który w okresie zajmowania stanowiska w latach 1815–1847 doprowadził do dwukrotnego wzrostu liczby personelu, zarządzając grupą 145 pocztylionów dysponujących ponad 400 końmi.

mniej tekstu
Poczta Bydgoszcz – mapa
Jagiellońska 685-001 Bydgoszcz, Polska