Polska   województwo lubelskie   Bełżec   Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu

Muzeum znajduje się na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Składa się z miejsca pamięci – drogi ukrytej między polami żużlu oraz multimedialnego muzeum przybliżającego losy zamordowanych w tym miejscu Żydów.

Muzeum- Miejsce Pamięci w Bełżcu powstało w 2004 roku. Jest oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Prace nad upamiętnieniem ofiar obozu zagłady w Bełżcu trwały od 1997 roku. Brało w nich udział Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, a darczyńcy z USA ponieśli połowę kosztów jego budowy.

Projekt wyłoniono w konkursie. Jest to przejmująca i ascetyczna instalacja. Przez pole pokryte żużlem prowadzi wkopana w teren droga. Wokół niej rosną w górę betonowe ściany, które sprawiają, że idący zaczyna czuć się jak w zamknięciu. Droga doprowadza do ściany z cytatem z wiersza jednego z żydowskich poetów „Ziemio, nie kryj mojej krwi…”. Wokół pola ustawiono betonowe tabliczki z polskimi i żydowskimi nazwami miejscowości, z których przybywały transporty do Bełżca. Obok miejsca pamięci znajduje się Muzeum. Za pomocą multimediów opowiedziano tu historie wybranych więźniów. Przedstawiono także nieliczne odnalezione przedmioty oraz dokumenty.

mniej tekstu
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – mapa
22-670 Bełżec, Polska