Polska   województwo łódzkie   Arkadia   Arkadia Park Romantyczny

Arkadia Park Romantyczny

Romantyczny ogród w stylu angielskim powstał na przełomie XVIII i IX wieku. Głównym jego projektantem i architektem był Szymon Bogumił Zug. W 1945 roku ogród w Arkadii oraz pobliski zespół parkowo-pałacowy w Nieborowie zostały oddziałami Muzeum Narodowego w Warszawie.

Pomysłodawczynią powstania parku była Helena z Przeździeckich, żona Michała Hieronima Radziwiłła, właściciela gruntów ziemskich w pobliskim Nieborowie. W 1778 roku księżna rozpoczęła realizację ogrodu. Komponowała i tworzyła go przez całe swoje życie aż do roku 1821, kiedy zmarła.

Zgodnie z założeniem ogrodu angielskiego, pełno jest tu budowli, stylizowanych na malownicze ruiny. Są to m.in.: Domek Gotycki, Akwedukt, Kamienny Łuk Grecki, Grota Sybilli, Cyrk, Świątynia Diany, Dom Murgrabiego, Mur z Hermami, Przybytek Arcykapłana. Przez ogród przepływa rzeczka Skierniewka tworząc malowniczy staw z dwiema wysepkami.

mniej tekstu
Arkadia Park Romantyczny – mapa
Arkadia 99-416 Arkadia, Polska