Czechy    Kraj południowomorawski    Brno    Labirynt pod zielonym rynkiem
#15  Brno
#396  Czechy

Labirynt pod zielonym rynkiem

Nazwa lokalna: Labyrint pod Zelným trhem

Podziemia Brna zostały udostępnione turystom w 2009 roku. Jest to system piwnic i korytarzy, które powstawały od czasów średniowiecznych do współczesności. Można tu zobaczyć wystawy poświęcone historii miasta oraz morawskiemu mincarstwu, które rozwijało się od XI do XVI wieku.

Piwnice zaczęły powstawać w Brnie już w początkowym okresie funkcjonowania miasta. Służyły za składy zapasów oraz części warsztatów rzemieślniczych. W przeszłości nie tworzyły połączonego systemu. Największy ich rozwój nastąpił w XVII wieku, kiedy Brno stało się znaczącym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. 

Podziemia zaczęto udostępniać turystom w 2009 roku  po kilkuletnich przygotowaniach. Objęły one między innymi wybudowanie korytarzy pod Targiem Warzywnym, które połączyły oddzielne dotąd piwnice. W sklepionych korytarzach umieszczono wystawy pokazujące ich historię. Pod Domem Mincerzy można też zobaczyć ekspozycję poświęconą biciu monet na Morawach. Są tu repliki monet, prasy używanej do ich produkcji, dokumenty miejskie oraz pamiątki cechu mincerzy. 

Mniej

Opinie

Labirynt pod zielonym rynkiem mapa
Zelný trh 320/21602 00 Brno, Czechy